20 εντυπωσιακά πειράματα χημείας

Στο βίντεο παρουσιάζονται – συνοπτικά – 20 εντυπωσιακά πειράματα Χημείας!!!
1. Ρολόι Ιωδίου
2. Fehling + Γλυκόζη
3. Tollens + Γλυκόζη
4. Θερμική Διάσπαση KClO3
5. KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 (αποχρωματισμός)
6. KMnO4 + Γλυκερίνη (αυτανάφλεξη)
7. Υπέρκορο δ/μα CH3COONa (θερμός πάγος)
8. AgNO3 + Na2S2O3 (διαδοχικά ιζήματα)
9. Καύση αιθανόλης (C2H5OH)
10. Χημική Ισορροπία συμπλόκων Co (επίδραση θερμοκρασίας)
11. NaHCO3 + C12H22O11 (μαύρο φίδι)
12. Καταλυτική διάσπαση Η2Ο2 (οδοντόκρεμα ελέφαντα)
13. Χημικός Πυροσβεστήρας (CO2)
14. Πίδακας Αμμωνίας (ΝΗ3)
15. KMnO4 + NaOH + C12H22O11 (χημικός χαμελαίων)
16. Καύση Νιτροκυτταρίνης
17. Καύση Υδρογόνου (Zn + 2HCl → ZnCl2 +Η2)
18. ΗCOOH + K → HCOOK + 1/2H2
19. Δείκτες (φαινολοφθαλεΐνη)
20. Χημική Φωτογραφία (AgCl)

Τα σχόλια είναι κλειστά.