20 εντυπωσιακά πειράματα χημείας

Στο βίντεο παρουσιάζονται – συνοπτικά – 20 εντυπωσιακά πειράματα Χημείας!!! 1. Ρολόι Ιωδίου 2. Fehling + Γλυκόζη 3. Tollens + Γλυκόζη 4. Θερμική Διάσπαση KClO3 5. KMnO4 + Na2SO3 + H2SO4 (αποχρωματισμός) 6. KMnO4 + Γλυκερίνη (αυτανάφλεξη) 7. Υπέρκορο δ/μα CH3COONa (θερμός πάγος) 8. AgNO3 + Na2S2O3 (διαδοχικά ιζήματα) 9….

Διαβάστε περισσότερα